Ramon Masdeu Andreu

Ramon Masdeu Andreu

IMG_7675

Ramon Masdeu Andreu

Declarat autodidacta i alumne etern de la universitat de la vida, neix a Reus el 9 de maig de 1971 i viu fins als 14 anys a La Selva del Camp, poble veí de la seva ciutat natal. Als 14 anys la seva família es trasllada a Roquetes, població del Baix Ebre als peus del massís de Caro i municipi natal de la seva mare.
Allí hi cursa estudis de formació professional com a delineant tècnic en construcció. Temps després cursa altres estudis relacionats a l’Institut Gaudí de la Construcció i anys més tard, ja consolidat com a empresari, estudia Màrketing a la Universitat Oberta de Catalunya.
Tot i que la seva vida professional ha estat vinculada sempre al sector de la construcció, des dels 13 anys s’ha dedicat a l’escriptura. No és fins als seus 44 anys, animat per amics i familiars coneixedors del seu treball literari, que decideix publicar el seu primer llibre de poesia amb una selecció de la seva obra per un recorregut de 30 anys bo i plasmant la seva evolució poètica.

Actualment membre de l'associació d'escriptors en llengua catalana (AELC), compagina la seva feina com a escriptor amb un lloc de direcció intermedi en una multinacional.

Llibres publicats:

 

Dibuixant la vida ( Poesia. ©2015 )

La ciutat del mar ( Narrativa. ©2019 )

 

www.ramonmasdeu.cat